Ένα παιδί αναπτύσει την γλωσσική του ικανότητα από την ηλικία περίπου των 18 μηνών εώς ότου πάει σχολείο. Αρχικά παράγει ήχους, μετά λέξεις και αργότερα προτάσεις. Όπως σε όλους τους ψυχοβιολογικούς τομείς, έτσι και στο λόγο,κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης, όμως υπάρχουν ορισμένα χρονικά περιθώρια που, όταν ξεπεραστούν, οι γονείς πρέπει να ζητήσουν τη γνώμη ειδικού. Αν η ομιλία και ο λόγος του παιδιού υστερούν σημαντικά από το επίπεδο της ομιλίας και του λόγου των παιδιών της ηλικίας του, ίσως είναι η στιγμή για να ζητήσετε βοήθεια. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε λογοθεραπευτή εάν:

• Το παιδί έχει περάσει τους 18 μήνες και δεν έχει αρχίσει να λέει τις πρώτες του λέξεις.

• Το παιδί έχει ξεκινήσει να μιλάει αλλά η ομιλία του δεν εξελίσσεται.

• Το παιδί έχει περάσει την ηλικία των 4 ετών και ο λόγος του θυμίζει τηλεγράφημα και το λεξιλόγιό του είναι φτωχό.

• Η κατανόηση του είναι περιορισμένη.

• Η άρθρωσή του δεν είναι καλή (μπερδεύει ή παραλείπει ήχους μέσα σε μια λέξη, δυσκολεύεται να παράγει κάποιον ήχο) και η ομιλία του παραμένει δυσκατάληπτη.

• Το παιδί είναι 6 χρονών και η άρθρωσή του παρουσιάζει ακόμα διαταραχές.

• Δεν εκφράζεται εντελώς σωστά (κάνει γραμματικά και εκφραστικά λάθη, δυσκολεύεται να περιγράψει απλά γεγονότα).

• Η φωνή του είναι βραχνή ή ένρινη.

• Παρατηρείται ένας τραυλισμός που επιμένει και δυσκολεύει την επικοινωνία του παιδιού (τότε θα πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού ανεξάρτητα από την ηλικία του).