Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Ατομική θεραπεία Παιδιού & Εφήβου
  • Ατομική Θεραπεία Ενηλίκων
  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Οικογενειακή Θεραπεία
  • Θεραπεία Ζεύγους & Συμβουλευτική