Ηλικία: 8- 10 μηνών

• Φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Παρουσία κλάματος, βαβίσματος, ψελλίσματος και επανάληψης συλλαβών (π.χ. γκα- γκα).

• Μη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Παύει η παραγωγή ήχων. Το παιδί μόλις που αρθρώνει ήχους.

Ηλικία: 10 μηνών- 1 1⁄2 έτους

• Φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί κάνει χειρονομίες (π.χ. γεια) και μιμείται συλλαβές και φθόγγους. Κατανοεί τις εντολές και μπορεί να δείξει ή να κατονομάσει μερικά αντικείμενα (10 λέξεις)

• Μη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί περιορίζεται στην παραγωγή των ίδιων συλλαβών και δεν κατανοεί τις εντολές. Παρουσιάζεται επιβράδυνση στη γλωσσική ανάπτυξη.

Ηλικία: 1 1⁄2 - 2 ετών

• Φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί χρησιμοποιεί λεξιλόγιο μεταξύ 10- 50 λέξεων. Κατά την επικοινωνία, χρησιμοποιεί μονολεκτικές φράσεις, πολλές ακατανόητες συλλαβές και χειρονομίες.

• Μη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί χρησιμοποιεί λιγότερες από 10 κατανοητές λέξεις και λίγους, ακατανόητους συνδυασμούς φθόγγων.

Ηλικία: 2- 3 ετών

• Φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί χρησιμοποιεί λεξιλόγιο 50 λέξεων και άνω. Κατά την επικοινωνία, χρησιμοποιεί προτάσεις 2 λέξεων. Κατανοεί τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επίθετα και τις προθέσεις. Αρχίζει να χρησιμοποιεί τη λέξη «εγώ» όταν αναφέρεται στον εαυτό του και κάνει πολλές ερωτήσεις. Στην ηλικία αυτή είναι σύνηθες φαινόμενο η σύγχυση των φθόγγων ντ- γκ, τ- κ (π.χ. γκομάτα αντί ντομάτα) και η ελλιπής σύνταξη με παραλείψεις άρθρων και προθέσεων και λάθη στην κλίση των ρημάτων (π.χ. εγώ πάει βόλτα).

• Μη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία στον σχηματισμό λέξεων και δεν παράγει προτάσεις δύο λέξεων. Χρησιμοποιεί στερεοτυπικά κάποιες συγκεκριμένες ακατανόητες λέξεις.

Ηλικία: 3- 4 ετών

• Φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί έχει κατακτήσει σε μεγάλη έκταση τη γλώσσα. Μπορεί να περιγράφει γεγονότα και να μιλά για πράγματα τα οποία δεν βλέπει άμεσα. Σε αυτή την ηλικία μπορεί να εμφανιστεί τραύλισμα (επανάληψη τμημάτων λέξεων, λέξεων ή και προτάσεων ) αλλά είναι φυσιολογικό και παροδικό.

• Μη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη:

Το παιδί παρουσιάζει διαταραχές στην άρθρωση και στη σύνταξη του λόγου. Έχει περιορισμένο λεξιλόγιο και δυσκολεύεται να κατανοήσει το λόγο. Πολλές φορές χρησιμοποιεί «μωρουδίστικες» λέξεις ή αρνείται να μιλήσει. Επίσης, μπορεί να παρουσιάζει πολύ έντονο τραύλισμα ή πολύ βιαστική και παραποιημένη ομιλία.