Τί είναι η εργοθεραπεία;

«Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να
διεκπεραιώνουν τις καθημερινές καθημερινές δραστηριότητες δραστηριότητες που
είναι σημαντικές σημαντικές σε αυτούς, ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή
μειονεξία που πιθανόν να αντιμετωπίζουν». (Αμερικανικός Σύλλογος Εργοθεραπείας,
1994)

Κύριο στόχο της εργοθεραπείας συνιστά η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική
ενασχόληση των ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας στις δραστηριότητες της καθημερινής
τους ζωής. Για να πετύχουν αυτό τον στόχο οι εργοθεραπευτές αντλούν τις γνώσεις
τους από ένα μεγάλο πεδίο επιστημών όπως η ιατρική, η ψυχολογία, η κινησιολογία,
η νευρολογία και συνδυάζουν αυτές τις γνώσεις με κατάλληλο τρόπο ώστε να
ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη τους και να τον εκπαιδεύσουν
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Για το λόγο αυτό, η εργοθεραπεία είναι ένα κατ'
εξοχήν πελατοκεντρικό επάγγελμα (Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών, 2010).

Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν πως σε ένα παιδί σχολικής ηλικίας, για
παράδειγμα, η κύρια δραστηριότητα του είναι η αυτουπηρέτηση και η όσο το δυνατό
πιο ομαλή ένταξη στο σχολικό περιβάλλον με ότι αυτό συνεπάγεται (μαθησιακή
επίδοση, κοινωνικοποίηση, παιχνίδι κλπ) ενώ σε έναν ενήλικα η αυτουπηρέτηση, η
φροντίδα του χώρου που ζει ή η ενταξή του στο εργασιακό περιβάλλον. Ο ρόλος του
εργοθεραπευτή ειναι να εκπαιδεύσει τον πελάτη του με τέτοιο τρόπο ώστε να
αποκτήσουν τις κατάλληλες κινητικές και γνωστικές εμπειρίες που θα τον βοηθήσει
στο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν
και συμμετέχουν.

Πότε ένα παιδί χρειάζεται εργοθεραπεία;

Εδώ σας παραθέτουμε ενδεικτικά μια σειρά από δυσκολίες που σύμφωνα με
τον Αμερικανικό Σύλλογο Εργοθεραπείας χρήζουν αντιμετώπισης και αφορούν παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας 3 έως 12 ετών:
  • Το παιδί είναι αδέξιο, πέφτει συχνά και εύκολα
  • Πέφτει πάνω σε άλλους ή σε έπιπλα, σαν να δείχνει πως δεν μπορεί να υπολογίσει τη θέση του σώματός του σε σχέση με το περιβάλλον
  • Δεν παίζει με συνομηλίκους του ή με παιχνίδια της ηλικίας του, αποφεύγει την παιδική χαρά, τη γυμναστική, τα αθλήματα
  • Δυσκολεύεται να χρωματίσει μέσα στις γραμμές, να κόψει με ψαλίδι
  • Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, δεν αφήνει κενά μεταξύ των λέξεων όταν γράφει και δεν του αρέσει το γράψιμο γενικότερα
  • Δεν του αρέσει το λούσιμο, το κόψιμο των νυχιών οι αγκαλιές και τα φιλιά
  • Είναι υπερκινητικό, δεν μπορεί να ησυχάσει

Αν θεωρείτε ότι το παιδί σας παρουσιάζει κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες καλό είναι να απευθυνθείτε σε έναν εργοθεραπευτή για μία αξιολόγηση.