Τί είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι μία θεραπευτική παρέμβαση που στοχεύει να βελτιώσει την ικανότητα οργάνωσης και επεξεργασίας των αισθητηριακών πληροφοριών. Απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες στην επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών, που περιορίζουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

Η παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και σχεδιάζεται από τον εξειδικευμένο εργοθεραπευτή μετά από την αξιολόγηση του παιδιού. Η αξιολόγηση βασίζεται στην παρατήρηση του παιδιού μέσα από ελεύθερο παιχνίδι και κλινικές παρατηρήσεις, από το περιβάλλον του παιδιού, και από το ιστορικό που λαμβάνεται για την καταγραφή ενός αισθητηριακού προφίλ.

Για την παρέμβαση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης απαιτούμενα είναι εξειδικευμένος θεραπευτής στην παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης καθώς και κατάλληλος εξοπλισμός (τοίχος αναρρίχησης, κούνιες, τούνελ, μονόζυγο, αισθητηριακά κουτιά κ.α).